• 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân vườn và trang trí TNG S18

  • Cao 10mm
  • Khoảng cách hàng: 5/32 inch có 252 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 270 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 270×252=68,040 mũi khâu/m2
  • Màu sắc: Xanh tươi
  • Công dụng: Trải lối đi lại, dán tường, trang trí cảnh quan….
  Qucik View