• 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân đá bóng TNG D1

  • Cao 50mm
  • Sợi cỏ kim cương-sợi đúc-sợi utrasports
  • Có 8 sợi/ cụm cỏ
  • Khoảng cách hàng: 5/8 inch có 63 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 160 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 63×160=10,080mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
  • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
  • Thời gian khai thác tối đá: 4-5 năm
  • Bảo hành 4 năm
  • Chất lượng: Trung Bình
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân đá bóng TNG D2

  • Cao 50mm
  • Sợi cỏ kim cương-sợi đúc-sợi utrasports
  • Có 12 sợi/ cụm cỏ
  • Khoảng cách hàng: 5/8 inch có 63 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 140 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 63×140=8820mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
  • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
  • Thời gian khai thác tối đá: 5-6 năm
  • Bảo hành 5 năm
  • Chất lượng: Khá
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân đá bóng TNG D3

  • Cao 50mm
  • Sợi cỏ kim cương-sợi đúc-sợi utrasports
  • Có 8 sợi/ cụm cỏ
  • Khoảng cách hàng: 3/8 inch có 105 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 130 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 105×130= 13,650mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
  • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
  • Thời gian khai thác tối đá: 6 năm
  • Bảo hành 5 năm
  • Chất lượng: Tốt
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân đá bóng TNG S1

  • Cao 50mm
  • Sợi cỏ Stem-sợi có gân ở giữa
  • Có 8 sợi/ cụm cỏ
  • Khoảng cách hàng: 5/8 inch có 63 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 160 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 63×160=10,080mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
  • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
  • Thời gian khai thác tối đá: 4-5 năm
  • Bảo hành 4 năm
  • Chất lượng: Trung Bình
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân đá bóng TNG S2

  • Cao 50mm
  • Sợi cỏ Stem-sợi có gân ở giữa
  • Có 12 sợi/ cụm cỏ
  • Khoảng cách hàng: 5/8 inch có 63 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 140 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 63×140=8820mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
  • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
  • Thời gian khai thác tối đá: 5-6 năm
  • Bảo hành 5 năm
  • Chất lượng: Khá
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân đá bóng TNG S3

  • Cao 50mm
  • Sợi cỏ Stem-sợi có gân ở giữa
  • Có 8 sợi/ cụm cỏ
  • Khoảng cách hàng: 3/8 inch có 105 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 130 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 105×130= 13,650mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
  • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
  • Thời gian khai thác tối đá: 6 năm
  • Bảo hành 5 năm
  • Chất lượng: Tốt
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân đá bóng TNG T1

  • Cao 50mm
  • Sợi cỏ Stem-sợi có gân ở giữa
  • Có 8 sợi/ cụm cỏ
  • Khoảng cách hàng: 5/8 inch có 63 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 160 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 63×160=10,080mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
  • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
  • Thời gian khai thác tối đá: 5-6 năm
  • Bảo hành 5 năm
  • Chất lượng: Tốt
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân đá bóng TNG T2

  • Cao 50mm
  • Sợi cỏ Stem-sợi có gân ở giữa
  • Có 12 sợi/ cụm cỏ
  • Khoảng cách hàng: 5/8 inch có 63 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 140 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 63×140=8820mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
  • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
  • Thời gian khai thác tối đá: 7-8 năm
  • Bảo hành 7 năm
  • Chất lượng: Tốt
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân đá bóng TNG T3

  • Cao 50mm
  • Sợi cỏ Stem-sợi có gân ở giữa
  • Có 8 sợi/ cụm cỏ
  • Khoảng cách hàng: 3/8 inch có 105 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 130 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 105×130= 13,650mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tươi
  • Công dụng: Dùng cho sân bóng đá
  • Thời gian khai thác tối đá: 8 năm
  • Bảo hành 8 năm
  • Chất lượng: Tốt
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân vườn và trang trí TNG S18

  • Cao 10mm
  • Khoảng cách hàng: 5/32 inch có 252 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 270 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 270×252=68,040 mũi khâu/m2
  • Màu sắc: Xanh tươi
  • Công dụng: Trải lối đi lại, dán tường, trang trí cảnh quan….
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân vườn và trang trí TNG S19

  • Cao: 15mm
  • Khoảng cách hàng: 3/8 inch có 105 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 160 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 105×160=16,800mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tưới
  • Công dụng: Trải lối đi lại, dán tường, trang trí cảnh quan, trang trí tiểu cảnh, sân vườn
  Qucik View
 • 0 out of 5

  Cỏ nhân tạo sân vườn và trang trí TNG S20-2

  • Cao: 20mm
  • Khoảng cách hàng: 3/8 inch có 105 hàng cỏ/m dài
  • Số mũi khâu/1m dài: 160 mũi khâu
  • Số mũi khâu/1m2= 105×160=16,800mũi khâu/m2
  • Màu sắc: màu cỏ thật, xanh lá cây, xanh tưới
  • Công dụng: Trải lối đi lại, dán tường, trang trí cảnh quan, trang trí tiểu cảnh, sân vườn
  Qucik View